środa, 15 listopada 2017

Kwadratura koła wolności

„– Zaplątałem się we własnych wywodach i konkluzja moja pozostaje w całkowitej sprzeczności z pierwotną ideą, która jest u mnie punktem wyjścia. Zaczynam od nieograniczonej wolności, lecz kończę na nieograniczonym despotyzmie. Muszę jednak zaznaczyć, że innego rozstrzygnięcia zagadnień społecznych nie ma i być nie może.”

Teodor Dostojewski, Biesy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz