środa, 19 sierpnia 2020

W plecaku każdy nosi buławę... którą jednak łatwo dostać po głowie

Najlepsi ministrowie za wzorowe wypełnienie postawionych przed nimi zadań w nagrodę mogą opuścić rząd.

Tymczasem blady strach pada na działaczy drugiego szeregu, którzy - kiedy przyjdzie co do czego - nie będą w stanie odmówić zaszczytnej propozycji objęcia wakującego stolca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz