sobota, 12 kwietnia 2014

Imperializm przyimkowy

Granice naszych terytorialnych ambicji precyzyjnie wyznacza język: na Mazowszu, ale w Niemczech.

I dalej: na Litwie, Łotwie, ale w Estonii; na Słowacji, ale w Czechach; na Ukrainie, Białorusi, ale w Rosji.

Jak pięknie brzmiałoby w uszach zawodowego patrioty: na Rosji...

2 komentarze: