piątek, 8 września 2023

Chłopomania i późne dożynki

Już niebawem wypatrujmy, jak don Donald - w chłopskiej sukmanie na czele nowej rabacji - podkłada ogień pod nuworyszowskie majątki i inne wille plus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz